Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Velkommen til Nordiskesprak.net!

På dette filmbaserte nettstedet kan du:

  • se korte filmer om nabospråkene dansk, norsk og svensk
  • lære om likheter og forskjeller mellom de tre skandinaviske språkene
  • teste kunnskapene dine i en quiz om danske, norske og svenske ord og uttrykk
  • lytte til språkprøver fra danske, norske, svenske og finlandssvenske ungdommer

 

Nettstedet er laget for elever i ungdomsskolen og videregående skole samt lærerstudenter.

 

Bli med inn på nordisk tivoli da vel!

forside_ny