Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Dansk


 
I dansk er der større forskel på, hvordan ord udtales, og hvordan de skrives end tilsvarende i svensk og norsk. Johannes adresserer i filmen nogle karakteristika ved dansk udtale, for eksempel afkortelsen af lyde og stød. Afkortelsen af lyde kan være, at endelsen bliver udeladt (kan bliver til ka´), eller at lyde inde i ordene afkortes (siger bliver til si´r). Dansk er det eneste sprog i Norden med det såkalte stød, et lydfænomen, som kan være vanskeligt både at udtale og at høre.

Opgaver

 

Før du ser filmen

 1. Hvad synes du kendetegner dansk sprog når det gælder udtale, ord og skrivemåde?
 2. Hvilke typiske danske ord og udtryk kender du?

 

Efter at du har set filmen

  1. Hvad er det som gør, at sproget dansk kan være vanskeligt at forstå for andre i Norden?
    
   dansk_bilde

 

 1. På billedet ovenfor ser du skrivemåden til nogle danske ord og hvordan de skrives på norsk bokmål. På hvilke måder skiller dansk sig ud fra norsk?
 2. Hvad kan være årsagen til, at danske dialekter ikke har samme høje sociale status som for eksempel i Norge?
 3. Udgangstallet for den danske tællemåde er 20 (en snes). Prøv at forklare den danske tællemåde til en medelev.
 4. Hvad har du lært om det danske sprog i filmen, som var nyt for dig?

 

 

Lær mere om dansk

Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: sproget.dk

Københavns Universitet: dialekt.dk

Den Danske Ordbog: ordnet.dk