Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Gode naboer

Svensk, norsk og dansk er nære sproglige naboer og udgør sammen med islandsk og færøsk de nordiske sprog. I filmen taler Amie, Sandra og Johannes om værdien af det sproglige fællesskab i Norden, og hvorfor det er vigtigt at bruge sit modersmål, når man møder nordiske naboer.

 

Opgaver

 

Før du ser filmen

  1. Hvad synes du er fordelene ved, at man kan tale dansk, svensk eller norsk og blive forstået indenfor Norden?
  2. Hvilke ligheder er der mellem danske, svenske og norske sprog, synes du?
  3. Hvilke af de andre nordiske sprog, synes du, er lettest at forstå? Hvorfor?

 

Efter at du har set filmen

    1. Sandra, Amie og Johannes nævner i filmen flere fordele ved at kunne bruge sit modersmål, når man kommunikerer med andre fra Norden. Hvad synes du, er den vigtigste fordel?naboer_bilde

 

  1. Billedet ovenfor viser eksempler på ord, vi i Norden har fået fra fransk. De er såkaldte låneord, og de har fået en nordisk skrivemåde. Hvilke låneord kender du fra et andet nordisk sprog, engelsk eller tysk?
  2. Særligt i storbyerne tager ungdomssproget også ord fra ikke-europæiske sprog til sig, for eksempel arabisk og urdu. Hvilke sådanne ikke-europæiske ord kender du, og hvad betyder ordene?
  3. Hvordan vil sprogsituationen være i Norden om 50 år? Tror du, at unge i Norden fortsat vil kunne tale deres modersmål med hinanden og blive forstået – eller vil man bare kommunikere på engelsk?

Lær mere om nordiske sprog

Nordisk Ministerråd: Nordens språk med føtter og røtter

Sprognævn i Norden: Att förstå varandra i Norden