Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Links

Her er en liste med tips om andre hjemmesider og ressourcer til brug i nabosprogsundervisningen:

 

Nordeniskolen.org
Den mest omfattende ressource om sprog, litteratur og kultur i Norden. Det er Foreningerne Nordens Forbund som står bag hjemmesiden. Her finder du tekster, film, spil, sange, litterære analyser, sproghistorie, muligheder for at etablere venskabsklasser i Norden og meget, meget mere.

 

Undervisningsforslag til nabosprogsundervisning
Svenska Skolverket og Foreningen Norden Sverige har sammen udgivet en publikation med forslag til undervisning for modersmålslærere som skal undervise i dansk eller norsk.

 

ISLEX
ISLEX er en gratis internetordbog, hvor du kan søge efter islandske, danske, svenske og norske (bokmål og nynorsk) ord.

 

Nordspråk
Nordspråker en organisation bestående af repræsentanter for nordiske modersmålslærerforeninger og foreninger for undervisere i nordiske sprog som fremmedsprog.

 

Nordiske språkpiloter
Hjemmesiden retter sig mod lærere som ønsker at gøre undervisningen om nabosprog og det nordiske mere fængende for eleverne i folkeskolen i Norden. Der arrangeres jævnligt kurser for lærerne.

 

Foreningen Norden
Foreningen Norden organiserer enkeltpersoner, skoler, biblioteker, kommuner og organisationer, som vil styrke og udvikle det nordiske fællesskab.