Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Om Nordiske sprog

Nordiske sprog er en omkostningsfri undervisningsressource for elever i folkeskolen og gymnasiet i hele Norden. Gennem korte film og interaktive tekst- og lytteopgaver skal ressourcen

  • stimulere lytteforståelsen af dansk, svensk og norsk tale
  • synliggøre forskelle og ligheder mellem de tre sprog og dermed øge sprogforståelsen hos unge
  • aktivt bruge unge i filmene og øvrige ressourcer
  • give lærere et enkelt, fleksibelt og spændende redskab til at arbejde med forståelsen af nordiske sprog i undervisningen

 

Hjemmesiden var en af to vindere i konkurrencen som Nordisk Ministerråd annoncerede i 2010, om at udvikle gode sprogværktøjer for at øge forståelsen af svensk, dansk og norsk hos børn og unge.

 

Information til lærere

På hjemmesiden finder du korte film á 5 – 7 minutter, tilhørende opgaver og filmbaserede quiz, sprogprøver og links til flere hjemmesider om nabosprogsundervisning.

Materialet på hjemmesiden er fleksibelt i brug. Det kan bruges i enkeltstående skoletimer, i gruppe- og temaarbejde eller som opstart til litteraturundervisning om nabosprogene norsk, svensk og dansk.

Der er lavet forslag til diskussionsspørsmål som kan bruges i klassen før og efter filmvisningen. Spørsmålene som stilles før filmvisningen har som formål at aktivere den forkundskab alle elever har om nabosprogene i Norden og forberede eleverne på tematikken i filmene.

Spørsmålene er ment som forslag. Tilføj gerne egne spørsmål som passer bedre til det undervisningsoplæg klassen er i gang med.

 

Faggruppe

En egen faggruppe har fulgt projektet fra start til slut. Medlemmerne i denne faggruppe har været:

Lis Madsen og Sophie Holm Strøm: Dansklærerforeningen

Maria Löfstedt: Svensklärarföreningen

Øystein Jetne og Kjersti Solbu: Landslaget for norskundervisning

Knut Åge Teigen, Snöball Film

Wenche Erlien, Snöball Film

 

I tillæg har professor Arne Torp ved Universitetet i Oslo bidraget med faglige indspil både til inhold i filmene og ikke mindst norrøn skrift og tale. Bodil Aurstad i Nordisk Sprogkoordination har også været behjælpelig med både faglige og administrative råd.