Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Dansk

I dansk er det større forskjell på hvordan ord uttales og hvordan de skrives enn tilsvarende i svensk og norsk. Johannes tar i filmen for seg noen særtrekk ved dansk uttale, for eksempel forkortning av lyder og støt. Forkortning av lyder kan være at endelsen blir utelatt (kan blir til ka´) eller at lyder inne i ordene forkortes (siger blir til  si´r). Dansk er alene i Norden om å ha det såkalte støt, et lydfenomen som kan være vanskelig både å uttale og å høre.

 

Oppgaver

 

Før du ser filmen

 1. Hva synes du kjennetegner dansk språk når det gjelder uttale, ord og skrivemåte?
 2. Hvilke typiske danske ord og uttrykk vet du om?

 

Etter at du har sett filmen

  1. Hva er det som gjør at talt dansk kan være vanskelig å forstå for andre i Norden?
    
   dansk_bilde

 

 1. På bildet ovenfor ser du skrivemåten til noen danske ord og hvordan de skrives på norsk bokmål. På hvilke måter skiller dansk seg ut fra norsk?
 2. Hva kan grunnene være til at danske dialekter ikke har like høy sosial status som for eksempel i Norge?
 3. Utgangstallet for den danske tellemåte er 20 (et snes). Prøv å forklare den danske tellemåten til en medelev.
 4. Hva har du lært om dansk språk i filmen som var nytt for deg?

 

 

Lær mer om dansk

Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: sproget.dk

Københavns universitet: dialekt.dk

Den Danske Ordbog: ordnet.dk