Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Gode naboer

Svensk, norsk og dansk er nære språklige naboer og utgjør sammen med islandsk og færøysk de nordiske språkene. I filmen samtaler Amie, Sandra og Johannes om verdien av det språklige
fellesskapet i Norden og hvorfor det er viktig å bruke morsmålet når man møter nordiske naboer.

 

Oppgaver

 

Før du ser filmen

  1. Hva synes du er fordelene ved at man kan prate dansk, svensk eller norsk og bli greitt forstått innad i Norden?
  2. Hvilke likheter er det mellom dansk, svensk og norsk språk, synes du?
  3. Hvilke av de andre nordiske språkene synes du er lettest å forstå? Hvorfor?

 

Etter at du har sett filmen

  1. Sandra, Amie og Johannes nevner i filmen flere fordeler ved å kunne bruke morsmålet når man kommuniserer med andre fra Norden. Hva synes du er den viktigste fordelen?naboer_bilde
  2. Bildet ovenfor viser eksempler på ord vi i Norden har fått fra fransk. De er såkalte låneord, og de har fått en nordisk skrivemåte. Hvilke låneord kjenner du til fra et annet nordisk språk, engelsk eller tysk?
  3. Særlig i storbyene tar ungdomsspråket også opp i seg ord fra ikke-europeiske språk, for eksempel arabisk og urdu. Hvilke slike ord kjenner du til, og hva betyr ordene?
  4. Hvordan vil det være om 50 år? Vil ungdom i Norden fortsatt kunne snakke morsmålet sitt med hverandre og bli forstått – eller vil man bare kommunisere på engelsk?

 

Lær mer om nordiske språk

Nordisk Ministerråd: Nordens språk med føtter og røtter

Språknemndene i Norden: Att förstå varandra i Norden