Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Svensk


 
I svensk, norsk og dansk er ordforrådet i hovedsak meget likt, men av de tre nabospråkene har svensk desidert flest særegne ord. Sandra gir i filmen eksempler på flere slike særegne ord i tillegg til å fortelle om andre sentrale kjennetegn ved svensk språk.

 

Oppgaver

 

Før du ser filmen

 1. Hva synes du kjennetegner svensk språk når det gjelder uttale, ord og skrivemåte?
 2. Hvilke særegne svenske ord og uttrykk vet du om – altså ord som brukes i svensk, men ikke på dansk og norsk?

 

Etter at du har sett filmen

 1. Forklar hva som menes med begrepet rikssvensk.
 2. Hvordan skiller finlandssvensk seg fra rikssvensk?
   
  svensk_bilde
 3.  

 4. Svensk skiller seg fra dansk og norsk ved at de bruker ä og ö istedenfor æ og ø.
  Finn ut hvorfor det er slik.
 5. Hva synes du om svorsking?
 6. Hva har du lært om svensk språk i filmen som var nytt for deg?

 
 

Lær mer om svensk

Institutet för språk och folkminnen: Vanliga frågor och svar om svenska dialekter

Institutet för språk och folkminnen: Lyssna på dialekter

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket