Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Velkomen til Nordiskesprak.net!

På denne filmbaserte nettstaden kan du:

  • sjå korte filmar om nabospråka dansk, norsk og svensk
  • lære om likskapar og skilnadar mellom dei tre skandinaviske språka
  • teste kunnskapane dine i ein quiz om danske, norske og svenske ord og uttrykk
  • lytte til språkprøvar frå danske, norske, svenske og finlandssvenske ungdomar

 

Nettstaden er laga for elevar i ungdomsskulen og vidaregåande skule. I tillegg vil lærarstudentar kunne ha
nytte av ressursane her.

 

Bli med inn på nordisk tivoli, då!

forside_ny