Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Lenker

Her er ei liste med tips om andre nettstader og ressursar til bruk i nabospråksundervisninga:

 

Nordeniskolen.org
Den mest omfattende ressursen om språk, litteratur og kultur i Norden. Det er Foreningerne Nordens Forbund som står bak nettstaden. Her finn du tekstar, filmar, spel, songer, litterære analysar, språkhistorie, høve til å etablere vennskapsklassar i Norden og mykje, mykje anna.

 

Undervisningsforslag til nabospråksundervisning
Svenska Skolverket og Foreningen Norden Sverige har saman gjeve ut ein publikasjon med forslag til undervisning for morsmålslærarar som skal undervise i dansk eller norsk.

 

ISLEX
ISLEX er ei gratis nettordbok der du kan søkje på islandske, danske, svenske og norske (bokmål og nynorsk) ord.

 

Nordspråk
Nordspråker ein organisasjon med representantar for nordiske morsmålslærar-foreiningar og foreiningar for undervisarar i nordiske språk som framandspråk.

 

Nordiske språkpilotar
Nettstaden rettar seg mot lærarar som ønskjer å gjere undervisninga om nabospråk og det nordiske meir fengande for elevane i grunnskulen i Norden. Det vert  jamnleg arrangert kurs for lærarar.

 

Foreningen Norden
Foreningen Norden organiserer enkeltpersonar, skuler, bibliotek, kommunar og organisasjonar som vil styrkje og utvikle den nordiske samkjensla.