Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Om Nordiske språk

Nordiske språk er en fri undervisningsressurs for elever i ungdomsskolen og videregående skole i hele Norden. Gjennom korte filmer og interaktive tekst- og lytteoppgaver skal ressursen

  • stimulere lytteforståelsen av nabospråkene dansk, svensk, norsk, islandsk og færøysk
  • synliggjøre forskjeller og likheter mellom nabospråkene og dermed øke språkforståelsen hos ungdom
  • aktivt bruke ungdom i filmene og øvrige ressurser
  • gir lærere et enkelt, fleksibelt og spennende redskap til å arbeide med forståelse av nordiske språk i undervisningen

 

Nordiske språk var en av to vinnere i konkurransen som Nordisk Ministerråd utlyste i 2010 om å utvikle gode språkverktøy for å øke forståelsen av svensk, dansk og norsk hos barn og unge.

Våren 2015 ble ressursen utvidet med filmer og ressurser om islandsk og færøysk språk.

 

Informasjon til lærere

På nettstedet finner du korte filmer á 5 – 7 minutter med tilhørende oppgaver, filmbasert quiz, språkprøver og lenker til flere nettressurser om nabospråksundervisning.

Materialet på nettstedet er fleksibelt i bruk. Det kan brukes i enkeltstående skoletimer, i gruppe- og temaarbeid eller som oppstart til litteraturundervisning om de nordiske nabospråkene.

Det er laget forslag til diskusjonsspørsmål som kan brukes i klassen før og etter filmvisningen. Spørsmålene som stilles før filmvisningen har som mål å aktivisere forkunnskapen alle elever har om nabospråkene i Norden og forberede elevene på tematikken i filmene.

Spørsmålene er ment som forslag. Føy gjerne til egne spørsmål som passer bedre til det undervisningsopplegget klassen er i gang med.

 

Faggruppe

En egen faggruppe har fulgt prosjektet fra oppstart til ferdigstilling.

Fase 1: Dansk, norsk og svensk:

Lis Madsen og Sophie Holm Strøm: Dansklærerforeningen

Maria Löfstedt: Svensklärarföreningen

Øystein Jetne og Kjersti Solbu: Landslaget for norskundervisning

Knut Åge Teigen, Snöball Film

Wenche Erlien, Snöball Film

 

I tillegg har professor Arne Torp ved Universitetet i Oslo bidratt med faglige innspill både til innholdet i filmene og ikke minst norrøn skrift og tale. Bodil Aurstad i Nordisk Sprogkoordination har også vært hjelpsom med både faglige og administrative råd.

Fase 2: Islandsk og færøysk:

Vár í Ólavsstovu, Móðurmálslærarafelagið – den færøske modermålsforening

Lilja Margret Möller, Samtök móðurmálskennara – det islandske modermålsselskapet

Arne Torp, professor emeritus Universitetet i Oslo

Knut Åge Teigen, Snöball Film