Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Nordisk språkquiz

Spørsmål1/21

Dansk: Hva er «Søværnet»?


Spørsmål2/21

Dansk: Hva heder Donald Duck på dansk?


Spørsmål3/21

Svenska: Om en svensk har på seg en kostym, vad har han på seg då?


Spørsmål4/21

Norsk: På bokmål heter det hvorfor, men hva heter det på nynorsk?


Spørsmål5/21

Svenska: Vad betyder det särsvenska ordet lagom?


Spørsmål6/21

Færøysk: Hva er et systkinabarn?


Spørsmål7/21

Dansk: En svenske spiser godis, en nordman spiser smågodt, men hva spiser en danske?


Spørsmål8/21

Norsk: Hva er en «blaudkage»?


Spørsmål9/21

Svenska: Vad är en fjäril?


Spørsmål10/21

Norsk: Hva betyr «kute»?


Spørsmål11/21

Islandsk: Hvem forfattet de berømte kongesagaene kalt Heimskringla?


Spørsmål12/21

Færøysk: Hvilket av disse tre ordene har de nordiske landene lånt fra færøysk?


Spørsmål13/21

Islandsk: Hvor mange bokstaver er det i det islandske alfabetet


Spørsmål14/21

Norsk: Skurkene i Donald Duck kalles Björnligan på svensk og Bjørne-banden på dansk, men hva heter de på norsk?


Spørsmål15/21

Norsk: På norsk betyr ordet rolig stille og fredelig, men hva betyr ordet rolig på svensk?


Spørsmål16/21

Svenska: Vad motsvarer dansk letmælk i Sverige?


Spørsmål17/21

Islandsk: I det islandske alfabetet finner man også en gammel rune - hva heter den?


Spørsmål18/21

Dansk: Den sønderjyske sætning «a æ u å æ ø i æ å», hva vil den hede på rigsdansk?


Spørsmål19/21

Færøysk: Hva heter Donald Duck på færøysk?


Spørsmål20/21

Svenska: Om en svensk tar semester vad tar han då?


Spørsmål21/21

Dansk: Hvis en person er rar, hva er han så?


@mb_correct_results@ av 21 er rette