Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Välkommen till Nordiskesprak.net!

På denna filmbaserade hemsida kan du:

  • se korta filmer om grannspråken danska, norska och svenska
  • lära dig om likheter och skillnader mellan de tre skandinaviska språken
  • testa dina kunskaper i olika quiz om danska, norska och svenska ord och uttryck
  • lyssna på språkprov av danska, norska, svenska och finlandssvenska ungdomar

 

Hemsidan är avsedd för elever på högstadiet och gymnasiet samt lärarstudenter

 

Följ med in på nordiskt tivoli!

forside_ny