Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Filmer

Goda grannar (6.50 min)               Norska (6.50 min)                       Danska (6.20 min)                        Svenska (8.20 min)

 Färöiska (7.28 min)                    Isländska (8.02 min)