Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Danska


 
I danskan är det större skillnad på hur ord uttalas och hur de skrivs än vad det är i svenskan och norskan. Johannes tar i filmen upp några särdrag för danskt uttal, till exempel förtkortning av ljud och stöt. Förkortning av ljud kan betyda att ändelsen blir utelämnad (kan blir ka´) eller att ljud inne i ord förkortas (siger blir si´r). Danskan är ensam i Norden om att ha den så kallade stöten, ett ljudfenomen som kan vara både svårt att uttala och förstå.

 

Uppgifter

 

Innan du ser filmen

 1. Vad tycker du kännetecknar det danska språket (uttal, ord och prosodi)?
 2. Vilka typiska danska ord och uttryck känner du till?

 

Efter at du har sett filmen

  1. Vad är det som gör att talad danska kan vara svårt att förstå för andra i Norden?
    
   dansk_bilde

 

 1. På bilden ovanför ser du skrivsättet till några danska ord och hur de skrivs på norskt bokmål. På vilka sätt skiljer sig danskan från norskan?
 2. Vilka kan orsakerna vara till att danska dialekter inte har så hög social status som till exempel i Norge?
 3. Utgångstalet för det danska räknesättet är 20 (et snes). Försök att förklara det danska räknesättet för en klasskompis.
 4. Vad har du lärt dig om det danska språket i filmen som var nytt för dig?

 

Lär dig mer om danska

Danska språknämnden och det danska språk- och litteratusällskapet: sproget.dk

Köpenhamns Universitet: dialekt.dk

Danska ordboken: ordnet.dk