Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Goda grannar

Svenska, norska och danska ligger varandra nära språkligt sett och utgör tillsammans med isländska och färöiska de nordiska språken. I filmen pratar Amie, Sandra och Johannes om värdet av den språkliga gemenskapen i Norden och varför det är viktigt att använda modersmålet när man möter sina nordiska grannar.

 

Uppgifter

 

Innan du ser filmen

  1. Vilka tycker du är fördelarna med att kunna prata danska, svenska och norska och att bli väl förstådd inom Norden?
  2. Vilka likheter finns det mellan danska, svenska och norska, tycker du?
  3. Vilket av de andra nordiska språken tycker du är lättast att förstå? Varför?

 

Efter du har sett filmen

    1. Sandra, Amie och Johannes nämner flera fördelar i filmen med att kunna använda sitt modersmål när man kommunicerar med andra från Norden. Vilken tycker du är den viktigaste fördelen?naboer_bilde

 

  1. Bilden ovan visar exempel på ord som vi i Norden har fått från franskan. De är så kallade låneord, och de har fått ett nordiskt skrivsätt. Vilka låneord känner du till från ett annat nordiskt språk, engelska eller tyska?
  2. Särskilt i storstäderna tar ungdomsspråket också upp ord från icke-europeiska språk, till exempel arabiska och urdu. Vilka icke-europeiska ord kan du, och vad betyder orden?
  3. Hur kommer språksituationen att se ut i Noden om 50 år? Tror du att nordiska ungdomar fortfarande vill kunna prata på sitt modersmål med varandra och bli förstådda – eller kommer man kommunicera på engelska?

Lär dig mer om de nordiska språken

Nordiska Ministerrådet: Nordens språk med føtter og røtter

Språknämderna i Norden: Att förstå varandra i Norden