Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Norska


 
Jämfört med Danmark och Sverige har dialektbruket i Norge en stark ställning. I filmen berättar Amie om dialektmångfalden och om orsaken till varför det finns två skriftliga varianter av norska, bokmål och nynorska.

 

Uppgifter

 

Innan du ser filmen

 1. Vad tycker du kännetecknar det norska språket (uttal, ord och prosodi)?
 2. Ge några exempel på typiska norska ord och uttryck.

 

Efter du har sett filmen

 1. I början av filmen skojar Sandra och Johannes med Amie och säger påhittade norska ord. Vilka är de korrekta norska orden för det som Johannes och Sandra kallar «traskesnakker», «kjempetorsk», «tryneorgel» och «rumpekrafs»?
 2. Förklara vad som menas med påståendet «norska är danska med svenskt uttal»
 3. Varför tror du att det var så viktigt för många norrmän att Norge fick sitt eget skriftspråk på 1800-talet?
   
  norsk_bilde
 4.  

 5. Vilka orsaker kan det finnas till att dialekter har en mycket starkare ställning i Norge än i Sverige och Danmark?
 6. Vad fick du veta om det norska språket i denna film som du inte visste innan?

 
 

Lär dig mer om norska

Språkrådet: Fakta om norsk språk

Ivar Aasen-(tunet=?) : Kort biografi om Ivar Aasen – skaparen av nynorska

Bokmålsordboka og Nynorskordboka