Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Svenska

I svenska, norska och danska är huvudsakligen ordförrådet väldigt likt, men av de tre grannspråken har svenska avgjort flest säregna ord. I filmen ger Sandra exempel på flera sådana säregna ord och dessutom berättar hon om andra centrala kännetecken i det svenska språket.

 

Uppgifter

 

Innan du ser filmen

 1. Vad tycker du kännetecknar det svenska språket (uttal, ord och prosodi)?
 2. Vilka säregna svenska ord och uttryck känner du till – alltså ord som används i svenskan, men inte i danskan och norskan?

 

 

Efter du har sett filmen

  1. Förklara vad som menas med begreppet rikssvenska.
  2. På vilket sätt skiljer sig finlandssvenska från rikssvenska?

   svensk_bilde

 

 1. Svenskan skiljer sig från danskan och norskan på grund av att svenskan använder ä och ö istället för æ och ø.
 2. Vad tycker du om svorskning?
 3. Vad har du lärt dig om det svenska språket i denna film som var nytt för dig?

Lär dig mer om svenska

Institutet för språk och folkminnen: Vanliga frågor och svar om svenska dialekter

Institutet för språk och folkminnen: Lyssna på dialekter

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket