Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Länkar

Här är en lista med tips om andra hemsidor och resurser för användning i grannspråksundervisning:

 

Nordeniskolen.org
Den mest omfattande resursen om språk, litteratur och kultur i Norden. Det är Föreningen Nordens Förbund som står bakom hemsidan. Här hittar du texter, filmer, spel, sånger, litterära analyser, språkhistoria, möjligheter att etablera vänskapsklasser i Norden och mycket, mycket annat.

 

Undervisningsforslag til nabospråksundervisning
Svenska Skolverket och Föreningen Norden Sverige har tillsammans gett ut en publikation med förslag till undervisning för modersmålslärare som skall undervisa i danska eller norska.

 

ISLEX
ISLEX är ett gratis online-lexikon där du kan söka på isländska, danska, svenska och norska (bokmål och nynorska) ord.

 

Nordspråk
Nordspråk är en organisation som består av representanter för nordiska modersmålslärar-föreningar och föreningar för att undervisa i nordiska språk som främmande språk.

 

Nordiske språkpiloter
Hemsidan vänder sig till lärare som vill göra undervisningen om grannspråk mer fängslande för eleverna i grundskolorna i Norden. Det arrangeras regelbundet kurser för lärare.

 

Foreningen Norden
Föreningen Norden vänder sig till privatpersoner, skolor, bibliotek, kommuner och organisationer som vill stärka och utveckla den nordiska samhörigheten.