Dansk | Norsk bm | Norsk nn | Svenska

Om Nordiska språk

Nordiska språk är en gratis undervisningsresurs för elever på högstadiet och gymnasiet i hela Norden. Genom korta filmer och interaktiva text- och hörövningar skall resursen

  • stimulera hörförståelsen av danskt, svenskt och norskt tal
  • synliggöra skillnader och likheter mellan de tre språken och därmed öka språkförståelsen hos ungdomar.
  • använda ungdomar aktivt i filmerna och i övriga resurser.
  • ge lärarna ett lätt, flexibelt och spännande redskap för att arbeta med förståelse av nordiska språk i undervisningen.

 

Hemsidan var en av två vinnare i tävlingen som Nordiska Ministerrådet utlyste år 2010 för att utveckla ett bra språkverktyg för att öka förståelsen av svenska, danska och norska hos barn och ungdomar.

 

Information till lärare

På hemsidan hittar du kortfilmer á 5-7 minuter, tillhörande uppgifter, filmbaserade quiz, språkprover och länkar till flera nätresurser om grannspråksundervisning.

Materialet på hemsidan är flexibelt i sin användning. Det kan användas i enskilda skoltimmar, i grupp- och temaarbeten eller som introduktion till litteraturundervisning om grannspråken norska, svenska och danska.

Det finns förslag till diskussionsfrågor som kan användas i klassen före och efter filmvisningen. Målet med frågorna som ställs före filmvisningen är att aktivera de förkunskaper alla elever har om grannspråken i Norden och förbereda eleverna på de olika teman i filmerna.

Frågorna är menade som förslag. Kom gärna med egna frågor som passar bättre till undervisningsupplägget som klassen jobbar utifrån.

 

Faggrupp

En egen faggrupp har följt projektet från början till slut. Medlemmarna har varit:

Lis Madsen och Sophie Holm Strøm: Dansklärarföreningen

Maria Löfstedt: Svensklärarföreningen

Øystein Jetne och Kjersti Solbu: Landslaget för norskundervisning

Knut Åge Teigen, Snöball Film

Wenche Erlien, Snöball Film

 

Dessutom har professor Arne Torp vid Universitetet i Oslo bidragit med  kommentarar både till innhållet i filmerna och inte minst om bruken av norrönt i skrift och tal. Bodil Aurstad i Nordisk Språkkoordination har också varit hjälpsam med fackmässiga och administrativa råd